Forespørsler sendes til:
oslo@rolflycke.com

Logo Stenflex_

Stenflex ble grunnlagt i 1965. De produserer og utvikler kompensatorer i gummi og stål.
Rolf Lycke AS representerer Stenflex i Norge.

For mer info se:
www.stenflex.com