Rolf Lycke AS har i mange tiår vært en ledende leverandør av produkter i rustfrie og syrefaste materialkvaliteter til norsk prosess-/ kjemisk industri.