Rolf Lycke AS tilbyr et komplett program innenfor næringsmiddel og farmasøytisk industri når det gjelder rør, rørdeler, koblinger, ventiler, pumper, varmevekslere, tanker etc.

Med sitt omfattende lagerhold er Rolf Lycke AS i stand til å levere komplette prosjekt-pakker på kort tid.

prodkatalog10.11revpresim1innholdny

(Klikk over for nedlasting av prod.katalog fra Rolf Lycke AS.)

ROLF LYCKE AS er et familieeid selskap, etablert i 1919, og er i dag en velassortert lagerholder med over 13 000 varelinjer på lager av rør, rørdeler, flenser og ventiler i karbonstål, rustfrie og syrefaste materialer.