Kompensatorer. Rolf Lycke A/S tilbyr også verksted-reparasjoner av utstyr som ventiler, aktuatorer, pumper, mekaniske tetninger m.m.
Kvalifisert personell og kvalitetssikring sørger for hurtige og trygge reparasjoner.
Etter ønske / behov kan faste rammeavtaler for
reparasjoner avtales.